Blog

VDMA ziņo par rekordlieliem pārtikas pārstrādes iekārtu eksporta rādītājiem
Tirgus ziņas

VDMA ziņo par rekordlieliem pārtikas pārstrādes iekārtu eksporta rādītājiem

2023. gadā Vācijas pārtikas pārstrādes un iepakošanas iekārtu ražotāji svinēja ievērojamu sasniegumu, reģistrējot 8,6% eksporta pieaugumu, kas vainagojās ar rekordlieliem ieņēmumiem 9,85 miljardu eiro apmērā. Šis kāpums neaprobežojās tikai ar Vāciju; tas atspoguļoja plašāku, globālu tendenci, kas paredz, ka starptautiskais tirgus šajās nozarēs tajā pašā gadā pārsniegs 52 miljardus eiro.

Īpaši aktīvi starptautiskajos tirgos darbojas Vācijas uzņēmumi, kuru eksporta apgrozījums ir 86 %. VDMA Pārtikas pārstrādes un iesaiņošanas iekārtu asociācijas ekonomikas eksperte Beatrix Fraese uzsver, ka šo izaugsmi veicina divi izaugsmes virzītājspēki: “No vienas puses, industrializētajās valstīs strauji pieaug investīcijas automatizētās, efektīvās un ilgtspējīgās ražošanas un iepakošanas tehnoloģijās, no otras puses, notiek dinamiska izaugsme blīvi apdzīvotās jaunattīstības valstīs,” viņa skaidro. Jāatzīmē, ka vairāk nekā puse eksporta – precīzāk, 53 % – tika novirzīta ārpus Eiropas, lielu uzmanību pievēršot Āzijai un Ziemeļamerikai.

Spēcīgā pārtikas un dzērienu nozare

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Rūpniecības attīstības organizācijas (UNIDO) datiem daudzos jaunattīstības tirgos, piemēram, Indijā, Indonēzijā, Meksikā, Brazīlijā un Nigērijā, pārtikas un dzērienu nozare ir dominējošais rūpniecības spēks. Šajos reģionos, kas bieži vien ir bagāti ar resursiem, tiek veicināta vietējās vērtības radīšana un panākta lielāka pašpietiekamība, investējot higiēnas prasībām atbilstošās pārstrādes un iepakošanas tehnoloģijās. Šāda pāreja no vienkārša izejvielu eksporta uz reģionā ražoto produktu tirdzniecību pasaules mērogā liecina par spēcīgu potenciālu pastāvīgam pieprasījumam šajā nozarē.

Attīstītās valstīs, piemēram, ASV, pārtikas un dzērienu rūpniecība ir ne tikai lielākā rūpniecības nozare, bet arī nozīmīgs darba devējs, kas nodarbina gandrīz 2 % darbaspēka un 2023. gadā radīs produkciju vairāk nekā 1,1 triljona euro vērtībā, kā ziņo Euromonitor International. Pastāvīgais kvalificēta darbaspēka trūkums veicina nozares pastāvīgos ieguldījumus automatizācijā un procesu efektivitātē, nodrošinot pastāvīgu iekārtu importa pieaugumu. Jo īpaši Vācijas ražotāji joprojām ir būtiski tirdzniecības partneri ASV pārtikas pārstrādes un iepakošanas iekārtu nozarē.

Vadošie tirgi un nākotnes perspektīvas

ASV tirgus 2023. gadā bija vadošais, un Vācijas eksporta apjoms pieauga par 19 % līdz nepieredzētajiem 1,7 miljardiem eiro. Lai gan ASV joprojām ir līderpozīcijā, citi nozīmīgi tirgi ir Francija, Ķīna, Apvienotā Karaliste, Polija, Šveice, Meksika, Nīderlande, Indija un Itālija. Reģionālā mērogā Vācijas ražotāji 33 % no sava eksporta attiecināja uz ES valstīm, bet pārējās valstis bija no Ziemeļamerikas līdz Okeānijai.

Mašīnu tirdzniecība pasaulē pieaug

Atspoguļojot noturīgo globālo apetīti pēc importētām mašīnām, aptuveni 50 industrializēto valstu kumulatīvais eksports pēdējos desmit gados ir dinamiski palielinājies. No 33,9 miljardiem eiro 2012. gadā pasaules mašīnu tirdzniecība ir strauji pieaugusi līdz 48,6 miljardiem eiro 2022. gadā. ES joprojām ir nozīmīgs ieguldītājs, kas veido 60 % no šīs tirdzniecības, un Vācija un Itālija ir tās līderes. Paredzams, ka 2023. gadā šī tendence virzīs globālo tirgu virs 52 miljardiem eiro, kas, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, nozīmē aptuveni 7 % pieaugumu.

Raugoties nākotnē līdz 2024. gadam, ir paredzams, ka dinamika turpināsies. “Globālais pieprasījums pēc augstas veiktspējas un drošām mašīnām joprojām ir liels,” saka Fraese. Šīs noturīgās izaugsmes virzītājspēki ir sasniegumi higiēnas, pārtikas nekaitīguma, automatizācijas, efektivitātes, resursu taupīšanas un ilgtspējības jomā gan ražošanas, gan iepakošanas procesos.

Par VDMA Pārtikas pārstrādes un iepakošanas mašīnu asociāciju

Asociācija pārstāv vienu no lielākajām no 38 VDMA uzņēmējdarbības nozarēm un demonstrē daudzveidīgu nozares spektru. Aptuveni 330 tās biedru uzņēmumu ražo plašu iekārtu klāstu, tostarp maizes cepšanas iekārtas, gaļas un olbaltumvielu pārstrādes tehnoloģijas, dzērienu ražošanas rīkus, piena un konditorejas iekārtas, iepakošanas sistēmas un ierīces farmācijas un kosmētikas nozarei. Lielākoties vidēja lieluma uzņēmumi rada vairāk nekā 80 % no nozares ieņēmumiem, kas liecina par nozares plašo ietekmi un inovatīvo virzību.

X