Shop

TipperTie rezerves daļas

Tipper Tie Alpina rezerves daļas. Pirkt daļas Klipsator. Tipper Tie ir zīmēšanas un iepakošanas iekārtu zīmols. Oriģinālās rezerves daļas un palīgmateriāli ALPINA (Tipper Tie).

Tipper Tie Alpina rezerves daļas. Pirkt daļas Klipsator. Tipper Tie ir zīmēšanas un iepakošanas iekārtu zīmols. Oriģinālās rezerves daļas un palīgmateriāli ALPINA (Tipper Tie).

Rezerves daļas TipperTie

Rezerves daļas TipperTie Alpina

Oriģinālas rezerves daļas TipperTie

189013040 bearing bolt Lagerbolzen

189012010 protective cap  Schutzkappe

189010000 sealing unit, compl Verschlußeinrichtung, v

130020030 toggle lever  Kniehebel

129099060 (E) stamp, compl (E)Stempel,kpl

129022030 stamp Stempeleinsatz

128030070 reinforcing plate Verstärkungsblech

128022080 rubber collar Topfmanschette

128012120 pin Stift

128030010 magazine block Magazinblock

128030900 weight, compl Gewicht kompl

129024010 releasing rod  Auslösestange

129099340 (E) matrix plate, compl (E)Schlossplatte kpl

130020060 releasing lever Auslösehebel

189011020 bush  Buchse

189013010 gatherer piece  Rafferteil

128012190 clip guide (brass)  Clipführung (Ms), rechts

128030060 magazine rod  Magazinstange

129022020 stamp  Stempel

129099040 (E) matrix, 2 0, pair  (E)Matrize,kpl

130000010 matrix plate  Schlossplatte

188099020 (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

189011030 matrix plate sheet  Schlossplattenblech

189013030 spacer bush  Buchse

114020060 joint axle  Gelenkachse

114020080  toggle lever  Kniehebel

114099040  (E) matrix, comp   (E)Matrize, kpl

115020040  joint lever  Gelenkhebel

123011040  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

123022050  thrust washer  Druckscheibe

125012020  clip guide  Clipführung

125012040  gatherer plate  Rafferblech

125022010  piston  Kolben

125022040  stamp, reinforced  Stempel, verstärkt

125099060  (E) stamp, reinforced, compl   (E)Stempel verst ,kpl

125099340  (E) matrix plate – 1  (E)Schlossplatte kpl

127010080  socket-head screw  Zylinderschraube

127011040  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

127011100  bush  Buchse

127021031  tube zyl   Zylinderrohr

127021120  cylinder lower cover  Zylinderunterdeckel

127022010  piston  Kolben

127022180    Stempeleinsatz, Zacken

127024010  releasing rod  Auslösestange

127099100  (E) stamp tine compl   (E)Stempel-Zacken,kpl

127099340  matrix plate Ms compl   (E)Schlossplatte kpl

127099360  (E) matrix plate, ass   (E)Schlossplatte montiert

128012040  gatherer plate  Rafferblech

189025000  stamp, compl   Stempel,vollst

189025010  stamp  Stempel

189025011  stamp  Stempel

189030020  magazine rod  Magazinstange

189099021  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

189099022  (E) matrix plate with stamp, compl   (E)Schlosspl  mit Stempel kpl

189099031  (E) stamp, compl   (E)Stempel,kpl

189099040  (E) matrix, 2 0, pair  (E)Matrize,kpl

189111010  matrix plate  Schlossplatte

189311010  matrix plate  Schlossplatte

190000010  valve holder plate, rear  Ventilhalteblech, hinten

190000020  releasing lever  Auslösehebel

190000030  protective cap  Schutzkappe

190011030  matrix plate sheet  Schlossplattenblech

190013000  gatherer, compl   Raffer, vollst

190017000  matrix, compl   Matrize, vollst

190017010  matrix  Matrize

190017020  matrix, bright  Matrize, blank

190025000  stamp, compl   Stempel,vollst

190030030  guide rail  Leitschiene

190099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize,kpl

206012010  gatherer plate, left  Rafferblech links

206012900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts, kompl

206022020  stamp  Stempel

206022100  stamp, VA reinforced  Stempel mit langer Verstärkung

206099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

206099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel kpl

206099110  (E) stamp reinforced, compl   (E)Stempel m  lg  Verst , kpl

206511040  casing guard plate  Darmschutzblech

207011020  matrix  Matrize

207022070  stamp  Stempel

207022170  stamp  Stempel

207099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize,komplett

207299100  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

207611010  matrix plate  Schlossplatte

207612050  clip guide  Clipführung

207622051  stamp holder  Stempelhalter

207630030  magazine holder  Magazinhalter

207699100  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

207699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

207699250  matrix plate, black compl   (E)Schlossplatte schwarz

207699610  pressure regulator with indica  Druckregler mit Manometer

210099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kpl

210211010  matrix plate 2,3 TCV-106  Schlossplatte

210211200  matrix plate  Schlossplatte

210220900  compr -air tube f  knife, compl   Preßluftrohr f  Messer, kpl

210221800  stroke limiter, compl   Hubbegrenzung, vollst

210221820  stroke limiter, upper part  Hubbegrenzung, Oberteil

210222051  stamp holder  Stempelhalter

210223030  valve sealing element  Ventilverschlußstück

210223250  guard plate  Schutzblech

210228070  valve holder plate  Ventilhalteblech

210270900  base plate for suction device  Grundplatte, kpl

210299140  (E) valve piston, pneum  discharge, set  (E)Ventilkolben pn  Ausl ,Satz

210379070  cutter  Schere

210423010  valve housing  Ventilgehäuse

210424030  releasing lever  Auslösehebel

211011030  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

211011040  screw  Formschraube

211011050  protective cap  Schutzkappe

211011060  knife plate, outside  Messerblech außen

211011070  knife plate, inside  Messerblech innen

211011080  knife covering plate  Messerschutzblech

211021010  frame TC106  Grundgestell TC 106

211021040  indicator  Zeiger

211021800  stroke limiter, compl   Hubbegrenzung, kompl

211021810  stroke limiter, lower part  Hubbegrenzung, Unterteil

211022030  piston  Kolben

211022040  stamp, reinforced  Stempel, verstärkt

211022050  screw-in plate  Anschraubplatte

211022060  intermediate plate  Zwischenblech

211023030  valve piston  Ventilkolben

211024010  roller tracer  Tasthebel

211025000  knife cylinder, compl   Messerzylinder, vollst

211025010  knife cylinder  Messerzylinder

211025030  cylinder support  Zylinderhalter

211025060  knife  Messer

211025900  piston rod, compl   Kolbenstange kpl

211027130  extension, 43 long  Verlängerung, 43 lang

211028900  releasing lever, compl   Auslösehebel kompl

211029040  time piston  Zeitkolben

211030010  magazine block  Magazinblock

211030021  magazine rod  Magazinstange

211030040  guide rail  Leitschiene

211071000  suction device comp   Absaugung, kompl

211071080  vacuum pipe  Vakuumrüssel

211099040  (E) stamp, reinforced, compl   (E)Stempel verst , kpl

211099240  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

211411010  matrix plate  Schlossplatte

211422900  stamp reinforced  Stempel vollst

211599040  (E) stamp, reinforced, compl   (E)Stempel verst , kpl

211599320  (E) thrust bearing, compl   (E)Axiallager kompl

211611020  matrix  Matrize

211622040  stamp  Stempel

211622050  spring cage  Federhülse

212011030  matrix plate bush  Buchse

212022030  piston  Kolben

212099010  (E) stroke limiter, compl   (E)Hubbegrenzung kpl

212099080  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

212099230  (E) seals, set  (E)Dichtungen Satz

212099240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

212311040  cover plate  Deckblech

212399240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

212811020  matrix  Matrize

212812050  clip guide  Clipführung

212822010  piston  Kolben

212822020  piston rod  Kolbenstange

212822030  stamp  Stempel

212899240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

213011030  bush  Buchse

213030030  magazine holder  Magazinhalter

213099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize kpl

213099050  (E) matrix, compl   (E)Matrize, kpl

213099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel kpl

213099240  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

214011040  accessory for matrix  Beilage f  Matrize

214012010  gatherer plate, left  Rafferblech links

214012070  bush  Buchse

214099040  (E) stamp, reinforced, compl   (E)Stempel verstärkt kpl

214330040  guide rail  Leitschiene

218012050  clip guide  Clipführung

218823020  valve cover  Ventildeckel

220099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, komplett

221012050  clip guide  Clipführung

222022070  stamp  Stempel

222699020  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

222699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

224011300  cover plate  Deckblech

224012010  gatherer plate, left  Rafferblech links

224012050  clip guide  Clipführung

224022020  stamp  Stempel

224030010  magazine block  Magazinblock

224099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, kompl

224099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kompl

225022070  stamp  Stempel

225099720  (E) matrix E220 H, compl   (E)Matrize E220 H,kompl

225612050  clip guide  Clipführung

225622051  stamp holder  Stempelhalter

225630031  magazine holder  Magazinhalter

225699020  (E) matrix plate, compl   (E)Schlossplatte kpl

225699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

225699250  (E) matrix plate (loop)  (E)Schlossplatte(Schlaufe)

226111020  matrix, crossover K100  Matrize, roll K100

226111140  high knurled-head screw  Hohe Rändelschraube

226199270  (E) piston K100, set  (E)Kolben K100, Satz

226311010  matrix plate  Schlossplatte

226311020  matrix, roll E220  Matrize,roll E220

226311030  bush  Buchse

226312030  gatherer clip guide E220  Clipführung (E220)

226320100  air deflector  Luftleitblech

226322020  stamp (crossover clip E220)  Stempel roll E220

226324020  releasing bracket  Auslösewinkel

226399040  (E) matrix, crossover, E, compl   (E)Matrize,roll E kompl

226399060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kompl

226399240  (E) matrix plate MP207E  (E)Schlossplatte

227050010  cam disk  Kurvenscheibe

228000130  stamp (crossover and flat clip M)  Stempel roll u  flach M

228000200  knife holder  Messerhalter

228000230  blade guard plate  Klingenschutzblech

228000380  cover plate  Abdeckblech

228000420  ejector bush  Buchse

228000500  ejector  Auswerfer

228000510  ejector slide  Auswerferschieber

228000770  clip guide M  Clipführung M

228000780  spacer sleeve, short  Distanzhülse kurz

228000790  spacer sleeve, long  Distanzhülse lang

228000850  roller  Laufrolle

228000860  bush  Bundbuchse

228000890  feather key  Paßfeder

228099040  (E) matrix, crossover, M, compl   (E)Matrize,roll M kompl

228099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kompl

228099150  (E) MAC-valve, compl   (E)Laufrolle, kompl

228099240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

228099260  (E) matrix M, butt to butt, compl   (E)Matrize M flach kompl

230011080  ejector  Auswerfer

230030040  guide rail  Leitschiene

231111020  matrix  Matrize

231111030  feather key  Paßfeder

231111040  ejector slide  Auswerferschieber

231111050  cover plate  Abdeckblech

231111070  cover plate f  knife holder  Abdeckbl  f  Messerhalter

231111240  bush 12/8×6 5  Buchse

231111280  casing guard plate  Darmschutzblech

231112010  gatherer plate, left  Rafferblech links

231112030  gatherer bolt, empty  Rafferbolzen

231112040  handle  Griffstück

231112200  clip guide  Clipführung

231112900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts kompl

231122020  stamp  Stempel

231123000  valve housing, compl   Ventilgehäuse, vollst

231123010  valve housing  Ventilgehäuse

231123020  valve cap  Ventilkappe

231123030  valve sealing element  Ventilverschlußstück

231123050  valve sleeve, small  Ventilhülse, klein

231123060  valve sleeve, big  Ventilhülse, groß

231123070  pusher  Stößel

231124010  gatherer rod  Rafferstange

231124020  gatherer rod bolts  Rafferstangenbolzen

231124030  bush 6 5/14×10  Buchse

231129070  gatherer rod  Rafferstange

231130010  magazine block  Magazinblock

231130020  magazine rod  Magazinstange

231130030  magazine holder  Magazinhalter

231144030  key  Keil

231144050  holding plug  Haltezapfen

231144800  tray, compl   Auflageblech kompl

231199030  (E) ejector, compl   (E)Auswerfer, komplett

231199040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

231199060  (E) stamp, compl   (E)Stempel komplett

231199080  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

231199100  (E) ejector slide, set  (E)Auswerferschieber,Satz

231199130  (E) valve, compl   (E)Ventil komplett

231199140  (E) valve piston, set  (E)Ventilkolben, Satz

231199150  (E) gatherer rod, compl   (E)Rafferstange, komplett

231199160  (E) valve sleeves, compl   (E)Ventilhülsen, komplett

231199290  (E) gatherer bolt, compl   (E)Rafferbolzen kompl

231199370  (E) gatherer rod, compl   (E)Rafferstange, komplett

231511020  matrix  Matrize

231512200  clip guide  Clipführung

231599040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

232011020  matrix  Matrize

232011903  ejector, compl   Auswerfer, kpl

232021070  pivot screw  Zapfenschraube

232021110  indicator  Zeiger

232021220  tightening hook  Spannhaken

232021900  handle, compl   Griff, kompl

232022011  piston  Kolben

232022040  back-stroke piston  Rückhubkolben

232022060  counter nut  Kontermutter

232022070  stamp  Stempel

232022080  bolt  Bolzen

232023070  pusher  Stößel

232023090  releasing bracket  Auslösewinkel

232024020  gatherer draw-back cylinder  Rafferrückholzylinder

232024040  gatherer draw-back piston  Rafferrückholkolben

232024060  block-angle  Block-Winkel

232025090  matrix screw  Matrizenschraube

232030020  magazine foot  Magazinfuß

232040020  stop  Anschlag

232040050  foot  Fuß

232040070  hinge  Scharnier

232040081  lock  mechan  (cast illustr )  Falle (Guß)

232099030  (E) ejector, compl   (E)Auswerfer, komplett

232099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

232099140  (E) valve piston, set  (E)Ventilkolben, Satz

232099170  (E) valve piston, compl   (E)Ventilkolben, komplett

232099250  (E) fastener, compl   (E)Spannverschluß, kompl

232099290  (E) foot, compl   (E)Fuß Kpl

232199040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

232211000  matrix plate, compl   Schlossplatte vollst

232212130  collar screw  Bundschraube

232221050  adjusting screw  Stellschraube

232221800  stroke limiter, compl   Hubbegrenzung, vollst

232221810  stroke limiter, lower part  Hubbegrenzung, Unterteil

232221820  stroke limiter, upper part  Hubbegrenzung, Oberteil

232222030  back-stroke piston rod  Rückhubkolbenstange

232223900  valve housing, compl   Ventilgehäuse, kompl

232224010  releasing cylinder  Auslösezylinder

232224120  releasing disc  Auslösescheibe

232224130  flange  Nase

232224140  cover  Abdeckung

232224800  releasing rod, compl   Auslösestange, kompl

232224900  releasing valve, compl   Auslöseventil, kompl

232240090  guard plate  Schutzblech

232272020  switching unit  Schaltkasten

232292090  parallel pin  Zylinderstift

232299130  (E) valve housing, compl   (E)Ventilgehäuse, kpl

232299240  (E) matrix plate (incl  bushing)  (E)Schlossplatte(inkl  Buchse)

232299280  (E) gatherer bolt, compl   (E)Rafferbolzen, komplett

232299310  (E) tray comp   (E)Auflageblech, kompl

232611060  knife holder  Messerhalter

232621030  cylinder  Zylinder

232622010  piston  Kolben

232622051  stamp holder  Stempelhalter

232623000  valve housing, compl   Ventilgehäuse, vollst

232623230  guard plate  Schutzblech

232699070  (E) cutter, comp   (E)Abschneider, kompl

232699140  (E) valve piston, compl   (E)Ventilkolben, kompl

232699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

232792080  gatherer finger  Rafferfinger

232792120  bush  Buchse

232799240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

233011240  bush 12/8×10 9  Buchse

233012030  gatherer bolt  Rafferbolzen

233012050  clip guide  Clipführung

233012800  handle, compl   Griffstück, kompl

233021010  lower cover  Unterdeckel

233022020  stamp  Stempel

233024020  gatherer rod bolts  Rafferstangenbolzen

233099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, komplett

233099080  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferblech, Satz

233099090  (E) handle, compl   (E)Griffstück, komplett

233099230  (E) cross-over matr , compl   (E)Rollmatrize, komplett

234011280  matrix, crossover  Matrize, roll

234012010  gatherer  Raffer

234022070  stamp  Stempel

234024070  bush  Buchse

234099040  (E) matrix, flat, compl  assem  (E)Matrize, flach, komplett

234099050  (E) matrix, crossover, compl   (E)Matrize, roll, komplett

234699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

235011030  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

235020110  screw connection for compresse  Verschraubung f  Preßluftrohr

235022040  stamp, reinforced  Stempel, verstärkt

235022060  intermediate plate  Zwischenblech

235030010  magazine block  Magazinblock

235030020  magazine rod  Magazinstange

235424030  releasing lever  Auslösehebel

235426000  gassing, compl   Begasung vollst

235426800  pipe, compl   Rohr kompl

235491010  supporting plate  Halteblech

235491020  spacer sleeves  Abstandshülse

235491130  cap  Kappe

235499250  (E) releasing lever, compl   (E)Auslösehebel, kpl

235611010  matrix plate TCV-206  Schlossplatte

235622000  clipping piston, compl   Clipkolben, vollst

235622050  stamp holder  Stempelhalter

235622051  stamp holder  Stempelhalter

235699040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, komplett

235699050  (E) piston, comp   (E)Kolben, kpl

235699060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kpl

236025060  knife  Messer

236044060  knife guard plate  Messerschutzblech

237011220  parallel pin  Zylinderstift

237011700  releasing valve, compl   Auslöseventil, kompl

237011800  releasing lever, compl   Auslösehebel, kompl

237022070  stamp  Stempel

237025070  centering pivot  Zentrierzapfen

237025080  pivot screw  Zapfenschraube

237025090  matrix screw  Matrizenschraube

237025100  knife holder  Messerhalter

237025900  locking mechanism, compl   Falle, komplett

237030020  magazine foot  Magazinfuß

237030110  locking mechanism  Falle

237030210  collar screw  Bundschraube

237054120  signal interruptor M5  Signalunterbrecher M5

237099150  (E) releasing valve, comp   (E)Auslöseventil, kompl

237426000  gassing, compl   Begasung, vollst

240011030  matrix plate bush  Buchse

240011040  accessory for matrix  Beilage f  Matrize

240025060  knife  Messer

240612900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts, kpl

240699060  (E) stamp, reinforced, compl   (E)Stempel, verstärkt, kpl

240699240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

246011240  bush 12/8×8 9  Buchse

246012030  gatherer bolt  Rafferbolzen

246012050  clip guide  Clipführung

246030050  magazine angle  Magazinwinkel

246099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, kompl

246099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kompl

247022070  stamp  Stempel

247030040  guide rail  Leitschiene

247099040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, kompl

247099080  (E) weight, compl   (E)Gewicht, komplett

247225040  knife guide  Messerführung

250011010  matrix plate  Schlossplatte

250011070  knife plate, inside  Messerblech innen

250230020  magazine rod  Magazinstange

250411060  spring plate  Federblech

250421010  frame TC406 HF  Grundgestell TC 406 HF

250499130  (E) valve, compl   (E)Ventil, kompl

250499330  (E) fast venting sound w/absorber, compl   (E)Schnellentlüftung, kompl

251021010  lower cover  Unterdeckel

251030010  magazine block  Magazinblock

251030020  magazine rod  Magazinstange

252022190  stamp reinforcing element  Stempelverstärkung

252025040  knife guide  Messerführung

252025050  cover  Abdeckung

252030020  magazine foot  Magazinfuß

252030060  magazine holder  Magazinhalter

253011012  matrix plate  Schloßplatte

253011021  matrix, crossover Z400  Matrize, Roll Z400

253011032  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

253022011  thrust washer  Druckscheibe

253022023  stamp holder  Stempelhalter

253022042  stamp  Stempel

253022132  Supporting ring f  spring  Stützing f  Feder

253025010  lower cylinder support  Zylinderhalter unten

253025041  knife guide  Messerführung

253025052  cover  Abdeckung

253025061  guard plate  Schutzblech

253075100  cylinder  Zylinder

253099041  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kompl

253099190  (E) valve piston, compl   (E)Ventilkolben, kompl

253099321  (E) magazine, compl   (E)Magazin, kompl

255011070  knife plate, inside  Messerblech, innen

255012030  clip guide  Clipführung

255099240  (E) matrix plate  (E)Schlossplatte

255411060  cover plate, outside  Abdeckblech, außen

255611060  knife holder  Klingenhalter

255733000  magazine, double-funnel, compl   Magazin, 2-Schächte, vollst

256011070  knife plate, inside  Messerblech innen

256012030  gatherer bolt  Rafferbolzen

256022020  stamp  Stempel

256024020  gatherer rod bolts  Rafferstangenbolzen

256099060  (E) stamp, compl   (E)Stempel komplett

257011030  matrix cover plate  Matrizenabdeckblech

257011900  bob weight compl   Gegengewicht, kompl

257022070  stamp  Stempel

257025040  knife guide  Messerführung

257030010  magazine block  Magazinblock

257611020  matrix, crossover  Matrize, roll

257611050  blade guard plate  Klingenschutzblech

257612050  clip guide  Clipführung

257612900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts, kpl

257622051  stamp holder  Stempelhalter

257630031  magazine holder  Magazinhalter

257692070  gatherer plate, left  Rafferblech links

257692900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts, kpl

257699040  (E) matrix, compl   (E)Matrize, kompl

257699050  (E) piston, comp   (E)Kolben, kpl

257699060  (E) stamp, compl   (E)Stempel, kpl

262011010  matrix plate  Schlossplatte

262012030  clip guide  Clipführung

262622050  stamp holder  Stempelhalter

262692070  gatherer plate, left  Rafferblech links

262692900  gatherer plate, right, compl   Rafferblech rechts, kpl

262699050  (E) piston, comp   (E)Kolben, kpl

263022070  stamp  Stempel

264011060  knife plate, outside  Messerblech außen

264022020  stamp  Stempel

264099060  (E) stamp  (E)Stempel

265012020  clip guide  Clipführung

265022070  stamp  Stempel

265099240  (E) die support (incl  Bushing)  (E)Schlossplatte(inkl  Buchse)

268022010  piston  Kolben

268022030  stamp  Stempel

305112600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferbl ,li ,außen,kompl

305112700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferbl ,li ,innen,kompl

305112800  gatherer plate, right, outs , compl   Rafferbl ,re ,außen,kompl

305112900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferbl ,re ,innen,kompl

305511800  thread guide plate, compl   Fadenleitblech, kompl

305589280  casing brake 28, compl   Darmbremse 28, kompl

305671900  basket for thread roller, compl   Korb f  Fadenrolle, kompl

306011130  matrix, crossover 2 0  Matrize, roll 2,0

306012100  handle  Griff

306012110  axle  Achse

306012180  gatherer bolt  Rafferbolzen

306012500  spacer plate, compl   Distanzblech, kompl

306012700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferbl ,innen,li ,kompl

306012800  finger, compl   Finger, kompl

306012900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferbl ,re ,innen,kompl

306013001  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

306022000  clipping piston, compl   Clipkolben, vollst

306022020  stamp holder 70/2 0  Stempelhalter 70/2,0

306031030  guide rail, left  Leitschiene links

306032030  guide rail, right  Leitschiene rechts

306041020  knife valve block  Messerventilblock

306041030  locking lever  Arretierhebel

306041040  wedge shaped piece  Keilstück

306041050  knife valve piston  Kolben für Messerventil

306041801  clamping block, compl   Klemmbock vollst

306091030  stop for supporting plate  Anschlag für Auflageblech

306099040  (E) matrix, crossover, K75, pair  (E)Matrizen,roll,K75,Paar

306099060  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

306099070  (E) stamp 70/2 0 pair  (E)Stempel 70/2,0 Paar

306099080  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

306099090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

306099250  (E) knife valve, compl   (E)Messerventil, kompl

306299050  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung, Paar

307011030  matrix crossover 2 3  Matrize roll 2,3

307011120  matrix crossover 2 3, bright  Matrize roll 2,3

307011130  matrix crossover 2 3  Matrize roll 2,3

307012190  gatherer clip guide, left 2,3  Clipführung, links 2,3

307012200  gatherer clip guide, right 2,3  Clipführung, rechts 2,3

307099040  (E) matrix, K100, pair  (E)Matrizen, K100, Paar

307099060  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

307099070  (E) stamp, pair 70/2 3  (E)Stempel, Paar 70/2,3

307099310  (E) matrix cros over clip, 2,3  (E)Matrize roll 2,3, Paar

311012280  releasing lever  Auslösehebel

311099090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

311112290  collar screw  Bundschraube

311123050  block-angle  Block-Winkel

311124800  releasing rod, compl   Auslösestange, kompl

311199090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

312099350  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

312111310  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckbl , re

312111320  matrix cover plate, left  Matrizenabdeckbl , li

312199090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

312099350  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

312111310  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckbl , re

312111320  matrix cover plate, left  Matrizenabdeckbl , li

312199090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

312199350  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

312687030  parallel pin  Zylinderstift

335011070  knife plate, left  Messerblech, links

335011080  knife plate, right  Messerblech, rechts

335021040  cylinder  Zylinder

335022010  piston  Kolben

335099010  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

335099040  (E) matrix, pair  (E)Matrizen, Paar

335099060  (E) stamp, pair  (E)Stempel,Paar

337099040  (E) matrix, pair, compl   (E)Matrize, Paar

338022040  stamp, reinforced  Stempel VA verstärkt

342012010  gatherer, ins , links  Raffer, innen, links

342012020  gatherer, outs , links  Raffer, außen, links

342012030  gatherer, ins , rechts  Raffer, innen, rechts

342012040  gatherer, outs , rechts  Raffer, außen, rechts

342012090  spacer bush 16/8 1×5  Buchse

342012171  gatherer bolt Rd8/M8x73  Rafferbolzen Rd8/M8x73

342012221  spacer bush Rd15/6  1×25 5  Buchse

342022210  piston rod  Kolbenstange

342028120  lower piston rod  Kolbenstange, unten

342099030  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

342099040  (E) clip guide, pair  (E)Clipführungen, Paar

342099060  (E) stamp, pair K100/90  (E)Stempel, Paar K100/90

342112180  gatherer bolt 8/M5x34 8  Rafferbolzen 8/M5x34,8

401011010  matrix plate 2 0  Schlossplatte

401011020  matrix, butt to butt K2 0  Matrize flach K2,0

401011030  matrix plate  Matrizenblech

401011050  Naturin plate  Naturinblech

401011060  gatherer plate, right  Rafferhalter rechts

401011070  gatherer plate, left  Rafferhalter links

401012010  gatherer  Raffer

401012020  gatherer plate, left  Rafferblech, links

401012030  gatherer plate, right  Rafferblech, rechts

401012040  gatherer bearing bush  Buchse

401012060  gatherer bolt  Rafferbolzen

401012070  gatherer lever bolt  Rafferhebelbolzen

401012120  bush  Buchse

401012130  bush  Buchse

401012150  gatherer lever  Rafferhebel

401021020  pair of sealing segments  Segmentenpaar

401021030  stroke limiter, upper part  Hubbegrenzung, Oberteil

401021040  cover ring  Abdeckring

401021050  clamping ring  Klemmring

401021060  cylinder cover  Zylinderdeckel

401022020  piston  Kolben

401022040  spring cage  Federhülse

401022050  stamp brake  Stempelbremse

401022060  stamp 2 0  Stempel 2,0

401023040  sealing piston  Dichtkolben

401023050  washer  Gegenscheibe

401023090  stop washer  Anschlagscheibe

401023130  housing cover  Gehäusedeckel

401026020  gatherer valve housing  Rafferventilgehäuse

401026160  connecting fitting  Anschlußnippel

401026300  sealing ring  Dichtring

401027020  bush  Laufbuchse

401027040  cylinder cover  Zylinderdeckel

401027050  guide washer  Führungsscheibe

401027060  PVC-cover  PVC-Deckel

401028020  bush  Buchse

401028030  piston  Kolben

401028050  set screw  Gewindestift

401030040  socket-head screw  Zylinderschraube

401030070  guide rail  Leitschiene

401074040  hood for pusher  Haube f  Pusher

401074140  guide rail  Leitschiene

401075000  clip feeding device, left, compl   Clipvorschub,links voll

401075010  leg spring  Schenkelfeder

401075030  hinge  Scharnier

401075040  transport catch, right  Transportklinke,rechts

401075050  transport catch, left  Transportklinke,links

401075060  stop plate  Anschlagplatte

401075070  brake spring  Bremsfeder

401075900  cylinder, compl   Zylinder, vollständig

401075940  cylinder, compl   Zylinder_kompl

401076000  clip feeding device, right, compl   Clipvorschub,rechts voll

401082010  brake support block  Bremshalteklotz

401082900  skin brake bracket, compl   Darmbremshalter, kompl

401099020  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, kompl

401099040  (E) gatherer valve insert 1  (E)Rafferventileinsatz 1

401099050  (E) gatherer valve insert 2  (E)Rafferventileinsatz 2

401099080  (E) valve insert, compl   (E)Ventileinsatz kompl

401099400  (E) gatherer valve, set  (E)Rafferventil, Satz

401099630  (E) catch, left, compl   (E)Klinke,links kpl

401301004  matrix, compl   Matrize, kpl

401301005  matrix support  Matrizenhalterung, kpl

401301006  stamp guide rear 2 0, compl   Stempelführung hinten2 0, kpl

401301007  stamp guide front 2 0, compl   Stempelführung vorne2 0, kpl

401301013  matrix  Matrize

401301014  matrix plate  Matrizenblech

401301016  Naturin plate  Naturinblech

401301017  intermediate plate  Zwischenblech

401301018  stop rubber  Anschlaggummi

401301021  matrix plate, compl   Schlossplatte kpl

401301031  gatherer 2mm, compl   Raffer 2mm, kpl

401301032  gatherer plate, left  Rafferblech links

401301033  gatherer plate, right  Rafferblech rechts

401301035  gatherer bearing bolt  Rafferlagerbolzen

401301036  gatherer fork bush  Raffergabelbuechse

401301037  nut for gatherer fork bush  Mutter zu Raffergabelbuechse

401301038  ejector finger  Auswerferfinger

401301039  gatherer 2mm  Raffer 2mm

401301040  gatherer fork bolt  Raffergabelbolzen

401301041  gatherer cylinder, short, compl   Rafferzylinder kurz, kpl

401301043  stop cover  Anschlagdeckel

401301045  bush, short  Laufbuechse kurz

401301046  gatherer cylinder cover, new  Rafferzylinderdeckel neu

401301051  gatherer rod bush  Rafferstangenbuechse

401301053  gather piston artificial casing, short  Rafferkolben Kunstst  kurz

401301055  fixing nut  Feststellmutter

401301059  diaphragme  Membrane

401301061  gatherer stop, compl   Rafferanschlag, kpl

401301066  countersunk screw with slot  Senkschraube m  Schlitz

401301067  sealing ring  Nutring

401301100  roller pusher  Rollenpusher

401301122  arm left, compl   Arm links, kpl

401301123  arm right, compl   Arm rechts, kpl

401301125  toothed wheel  Zahnrad

401301126  bush  Buchse

401301911  bush, long  Laufbuchse lang

401302005  stamp 2 0 mm, compl   Stempel 2,0 mm, kpl

401302017  clamp screw  Klemmschraube

401302019  cover ring  Abdeckring

401302020  upper flange  Flansch oben

401302022  stamp brake  Stempelbremse

401302023  bearing washer  Lagerscheibe

401302024  Teflon washer  Teflonscheibe

401302031  valve casing  Ventilgehäuse

401302035  valve insert  Ventileinsatz

401302036  reversing piston  Umsteuerkolben

401302037  sealing piston  Dichtkolben

401302041  guide nut  Fuehrungsmutter

401302043  stamp suction adjustment screw  Stempelventilschraube

401302051  stamp 2 0 mm  Stempel 2,0 mm

401302052  pad  Unterlage

401302053  stamp holder  Stempelhalter

401302054  stamp piston  Stempelkolben

401302055    Bremshülse

401302056  stamp, reinforced 2 0 mm  Stempel verstaerkt 2,0 mm

401307010  swivel bolt  Schwenkbolzen

401307011    Bremsbuegelhalter

401307012    Darmbremsbuegel

401308001    Bremsaussenring

401308002  adjusting nut  Einstellmutter

401308200  casing brake 20, compl   Darmbremse 20, kpl

401311028  leaf spring  Blattfeder

401354002  gatherer valve, compl   Rafferventil, kpl

401354013  air vent out  Auslassmutter

401354014  nut for releasing bolt  Mutter zu Auslösebolzen

401354016  stamp connection 1/4″  Stempelanschluss 1/4 Zoll

401354021  gatherer valve suction adjusting screw  Rafferventilschraube

401354023  releasing bolt, new design  Auslösebolzen neue Ausfg

401354026  gatherer valve with plug, compl   Rafferventil mit Stopfen, kpl

403301006  stamp guide rear 2 3, compl   Stempelfuehrung hinten2 3,kpl

403301007  stamp guide front 2 3, compl   Stempelfuehrung vorne2 3, kpl

403301031  gatherer 2 3mm, compl   Raffer 2 3mm, kpl

403302005  stamp 2 3 mm, compl   Stempel 2,3 mm, kpl

403302051  stamp 2 3 mm  Stempel 2,3mm

403302056  stamp  Stempel

405011060  gatherer plate, right  Rafferhalter rechts

405011241  matrix cover plate, left  Matrizenabdeckbl , links

405011251  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckbl , rechts

405011260  bush  Buchse

405012010  gatherer, left  Raffer, links

405012021  ejector, left  Auswerfer, links

405012030  ejector, right  Auswerfer, rechts

405012031  ejector, right  Auswerfer, rechts

405012040  gatherer bearing bush  Buchse

405012060  gatherer bolt, short  Rafferbolzen, kurz

405012070  spacer bush, gatherer lever  Buchse

405012080  bush  Bundbuchse

405012130  bush  Buchse

405012150  gatherer lever  Rafferhebel

405012160  gatherer, right  Raffer, rechts

405012900  ejector, left, compl   Auswerfer, links kompl

405021900  cylinder, compl   Zylinder, kompl

405025020  knife holder  Messerhalter

405025920  knife  Messer

405028040  cover insert  Deckeleinsatz

405028070  hexagon nut  Sechskant-Mutter

405030202  magazine block, right  Magazinblock, rechts

405061040  countersunk screw for M6  Senkscheibe für M6

405061800    Schwenkhalterung, kompl

405061900  guard grid, compl   Schutzgitter, kompl

405074140  guide rail, right  Leitschiene, rechts

405074150  guide rail, left  Leitschiene, links

405082060  piston  Kolben

405082070  countersunk washer  Senkscheibe

405099041  (E) stamp, roll, pair  (E)Stempel,roll Paar

405099050  (E) gatherer, pair  (E)Raffer, Paar

405099080  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

405099140  (E) gatherer support, left, compl   (E)Rafferhalter, links, kpl

405099150  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

405099170  (E) gatherer cylinder, compl   (E)Rafferzylinder, kompl

405099240  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

405182070  cylinder support, upper part  Zylinderhalter , Oberteil

405182080  cylinder support, lower part  Zylinderhalter ,Unterteil

405182130  spring cage  Federhülse

405182140  piston  Kolben

405182230  bush  Buchse

405182900  skin brake bracket, compl   Darmbremshalter kompl

411044600  swivel lever, compl   Schwenkhebel, kompl

411044700  screw-on piece  Anschraubstück

411060220  washer  Paßscheibe

420011030  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckblech,re

420011040  matrix cover plate, left  Matrizenabdeckblech,li

420011070  counter nut  Kontermutter

420011120  matrix, crossover E220  Matrize, Roll E 220

420011800  cylinder support, compl   Zylinderhalterung kompl

420011900  adjusting screw  Stellschraube

420012000  gatherer, compl   Raffer, vollst

420012060  grip part, right  Griffteil, rechts

420012070  grip part, left  Griffteil, links

420012080  handle, left  Handgriff, links

420012100  handle, right  Handgriff, rechts

420012150  countersunk screw  Senkscheibe

420012170  gatherer bolt, reinforced  Rafferbolzen verstärkt

420012180  gatherer bolt  Rafferbolzen

420012210  bush 10/8×9  Buchse

420012220  spacer bush  Buchse

420012230  bush  Buchse

420012240  bush  Buchse

420012280  control cam  Schaltkurve

420012320  gatherer bolt  Rafferbolzen

420012330  gatherer bolt  Rafferbolzen

420012400  ejector tray, compl   Auswerferschale, kompl

420012600  gatherer plate, left, outs  compl   Rafferbl, li, außen kompl

420012601  gatherer plate, left, outs , long, compl   Rafferbl,li,a,lang kompl

420012700  gatherer plate, left, ins  compl   Rafferbl, li, innen kompl

420012801  gatherer plate, right, outs , compl   Rafferblech, rechts außen, kpl

420012900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferbl ,re,innen,kompl

420012930  bush  Buchse

420013001  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

420013040  stop  Anschlag

420013041  stop  Anschlag

420013060  countersunk screw for M5  Senkscheibe für M5

420013061  countersunk screw 12/4 1  Senkscheibe 12/4,1

420013071  bush  Buchse

420021010  cylinder lower cover  Zylinderunterdeckel

420021020  cylinder  Zylinder

420021110  indicator  Zeiger

420021800  stroke limiter, compl   Hubbegrenzung, kompl

420022000  clipping piston, compl   Clipkolben, vollst

420022020  stamp holder 70/E220  Stempelhalter 70/E 220

420022040  piston  Kolben

420023010  valve housing  Ventilgehäuse

420023030  releasing bracket  Auslösewinkel

420023050  valve sliding head  Ventilstößel

420023060  sealing screw  Verschlußschraube

420023080  valve plate  Ventilteller

420024110  washer  Scheibe

420024130  bush 6 5/14×16  Buchse

420024170  releasing rod support  Führung f  Auslösestange

420024810  upper releasing rod  Obere Auslösestange

420024820  lower releasing rod  Untere Auslösestange

420024910  swivel head  Schwenkkopf

420031010  magazine rod, left  Magazinstange, links

420031020  magazine block, left  Magazinblock, links

420031030  guide rail, left  Leitschiene, links

420031040  magazine bracket, left  Magazinhaltewinkel, links

420031050  magazine angle  Magazinwinkel

420031070  weight plate  Gewichtsblech

420031080  guide lever  Umlenkhebel

420031150  socket-head screw, special  Zylinderschraube, spezial

420031900  weight, left, compl   Gewicht, li , kompl

420032010  magazine rod, right  Magazinstange, rechts

420032020  magazine block, right  Magazinblock, rechts

420032030  guide rail, right  Leitschiene, rechts

420032040  magazine bracket, right  Magazinhaltewinkel,rechts

420032900  weight, right, compl   Gewicht, re , kompl

420044020  swivel bolt  Schwenkbolzen

420045030  bush  Buchse

420045900  releasing lever, compl   Auslösehebel, kompl

420054040  5/2 way valve  5/2 Wegeventil, pneum  betät 1

420054120  PE-converter  PE-Wandler

420056170  5/2 way valve, electr  Driven  5/2 Wegeventil, elektr  betät

420061100  support  Halter

420071020  axle for TEBE-roller  Achse f  TEBE-Rolle

420071900  basket f  thread roller, compl   Korb f  Fadenrolle, kompl

420072040  clamping head  Klemmkopf

420072050  thread weight  Schnurgewicht

420072060  stop bolt  Anschlagbolzen

420072120  hexagon nut, flat  Sechskantmutter, flach

420072700  protective hood, compl   Schutzhaube, kompl

420072800  clamping jaw, compl   Klemmbalken, kompl

420082000  casing brake cylinder, compl   Darmbremszyl , vollst

420082310  nut  Mutter

420089140  casing brake 14, compl   Darmbremse 14 kompl

420089170  casing brake 17, compl   Darmbremse 17 kompl

420089200  casing brake 20, compl   Darmbremse 20 kompl

420089220  casing brake 22, compl   Darmbremse 22 kompl

420089240  casing brake 24, compl   Darmbremse 24 kompl

420089280  casing brake 28, compl   Darmbremse 28 vollst

420089360  casing brake 36,, compl   Darmbremse 36 vollst

420091000  tray for ring-shaped products (KDCN)  Auflagebl  f  Ringware (KDCN)

420099030  (E) matrix cover plate, pair  (E)Matrizenabdeckbl ,Paar

420099040  (E) matrix E220, pair, h  (E)Matrizen E220, Paar, h

420099050  (E) pin, pair  (E)Dorn, kompl

420099060  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

420099070  (E) weight, left, compl   (E)Gewicht, links, kompl

420099080  (E) weight, right, compl   (E)Gewicht,rechts, kompl

420099090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

420099100  (E) clip guide, pair, compl   (E)Clipführung Paar

420099170  (E) handle, compl   (E)Griffstück, kompl

420099180  (E) set of seals, casing brake  (E)Dichtungssatz Darmbr

420099190  (E) valve insert, compl   (E)Ventileinsatz, kompl

420099280  (E) releasing rod, compl   (E)Auslösestange,komplett

420099290  (E) gatherer rod, compl   (E)Raffergestänge, kompl

420099300  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

420099321  (E) thrust bearing, compl   (E)Axiallager kompl

420099330  (E) valve, set  (E)Ventil, Satz

420099340  (E) gatherer lever, compl   (E)Rafferhebel, kompl

420099360  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche Satz

420099380  (E) gath  plate, right, outs  70, compl   (E)Rafferbl ,re ,auß  70, kpl

420099620  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, komplett

420099690  (E) fast venting sound w/absorber, compl   (E)Schnellentlüftung, kompl

420099710  (E) matrix E220bl , pair; 2,5°  (E)Matrizen E220bl ,Paar,2,5°

420110000  sealing unit, compl   Verschlußeinrichtung,v

420111210  bush  Bundbuchse

420111800  cylinder support, compl   Zylinderhalterung, kompl

420112000  gatherer, compl   Raffer, vollst

420112010  gatherer lever 90  Rafferhebel 90

420112060  grip part 90, right  Griffteil 90, rechts

420112070  grip part 90, left  Griffteil 90,links

420112500  POM ring for gatherer plate, right, outs   POM-Ring f  Raffbl re a

420112600  gatherer plate, left, outs  90, compl   Rafferbl ,li ,außen 90 k

420112700  gatherer plate, left, ins  90, compl   Rafferbl ,li ,innen 90 k

420112900  gatherer plate, right, ins  90, compl   Rafferbl ,re ,innen 90 k

420113001  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

420122000  clipping piston, compl , 90  Clipkolben, vollst  90

420122150  stamp, 90/E220, right  Stempel, 90/E220

420124120  stop bush  Buchse

420124170  releasing rod support  Führung f  Auslösestange

420192401  hose guide, compl   Schlauchführung, kompl

420199060  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

420199090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

420199100  (E) clip guide, pair, compl   (E)Clipführung Paar

420199110  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

420211030  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckblech, rechts

420211040  matrix cover sheet, left  Matrizenabdeckblech, links

420211800  cylinder support, compl   Zylinderhalterung, kompl

420212000  gatherer, compl   Raffer, vollst

420212170  gatherer bolt, reinforced  Rafferbolzen verstärkt

420212180  gatherer bolt  Rafferbolzen

420212210  bush 10/8x9x11  Buchse

420212320  gatherer bolt  Rafferbolzen

420212330  gatherer bolt  Rafferbolzen

420212420  spacer washer  Distanzscheibe

420212430  spacer washer  Distanzscheibe

420212700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferblech, li  innen, kompl

420212900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferblech, re , innen, kompl

420213000  displacer, compl   Verdränger, vollst

420213900  displacer, compl   Verdränger, kompl

420222010  thrust washer  Druckscheibe

420222080  sleeve  Topfmanschette

420222180  support ring for spring  Stützring f  Feder

420223000  releasing valve, compl   Auslöseventil, vollst

420223020  bush  Buchse

420223050  valve sliding head  Ventilstößel

420223900  valve housing, compl   Ventilgehäuse, kompl

420224801  releasing rod, compl   Auslösestange, kompl

420225000  knife cylinder, compl   Messerzylinder, vollst

420272000  string dispenser, compl   Fadenspender, vollst

420272900  bracket, compl   Konsole, kompl

420289280  casing brake 28, double compl   Darmbremse 28,doppelt vollst

420289360  casing brake 36, double compl   Darmbremse 36,doppelt vollst

420289420  casing brake 42, double compl   Darmbremse 42,doppelt vollst

420289480  casing brake 48, double compl   Darmbremse 48,doppelt vollst

420299030  matrix cover sheet, pair  (E)Matrizenabdeckblech, Paar

420299060  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

420299090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

420299100  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung Paar

420299230  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

420299340  (E) matrix plates, set, compl   (E)Schlossplatten Satz kpl

420299380  (E) gath  plate, right, outs  90, compl   (E)Rafferbl ,re ,auß  90, kpl

420299620  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, komplett

420299720  (E) matrix G200 h , pair  (E)Matrizen G200 H ,Paar

420511000  matrix plate, compl   Schlossplatten vollst

420582270  cylinder support f  reinf  support  Zylinderhalt f verst Halt

420615900  releasing rod, compl   Auslösestange, kompl

420A12220  bush  Buchse

421012060  grip part, right  Griffteil, rechts

421012070  grip part, left  Griffteil, links

421012700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferbl ,li ,innen,kompl

421061900  clamping lever, compl   Klemmhebel, kompl

421112060  grip part 90, right  Griffteil 90, rechts

421112070  grip part 90, left  Griffteil 90, links

421112600  gatherer plate, left, outs  90, compl   Rafferbl ,li ,außen 90 k

421112700  gatherer plate, left, ins  90, compl   Rafferbl ,li ,innen 90 k

421113001  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

423511030  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckblech, rechts

423511040  matrix cover sheet, left  Matrizenabdeckblech, links

423511150  flat matrix, left  Matrize, flach, links

423512900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferblech, re  innen, kompl

423522190  stamp, left, G400  Stempel links, G400

423522200  stamp, right, G400  Stempel rechts, G400

423523030  valve piston  Ventilkolben

423523060  valve sleeve  Ventilhülse

423599030  (E) matrix cover plate, pair  (E)Matrizenabdeckblech, Paar

423599040  (E) matrix 400, pair  (E)Matrizen 400, Paar

423599060  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

423599090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

423599250  (E) matrix 400 butt, pair  (E)Matrizen 400 flach, Paar

424025010  knife  Messer

424025011  knife, jagged  Messer, verzahnt

424099040  (E) matrix, r , E300, pair  (E)Matrizen r  E300 Paar

425012600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferbl ,li ,außen,kompl

425023010  valve housing  Ventilgehäuse

425023020  valve piston  Ventilkolben

425023040  screw-in part  Einschraubstück

425028030  bolt  Bolzen

425099360  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

425112600  gatherer plate, left, outs  90, compl   Rafferbl ,li ,außen 90 k

425127130  cushioning ring  Dämpfungsring

425299110  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

425299380  (E) gath  plate, right, outside, compl   (E)Rafferbl , re , außen kpl

425312070  control cam support  Halter für Schaltkurve

425399090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

425399360  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

425421020  spacer block for limit switch  Distanzklotz f  Endschalter

425512190  gatherer clip guide, left  Clipführung, links

425512200  gatherer clip guide, right  Clipführung, rechts

425512500  ejector tray, compl   Auswerferschale, kompl

425512600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferblech, li  außen, kompl

425512700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferblech, li  innen, kompl

425523020  vent screw  Entlüftungsschraube

425527040  absorbing support  Dämpfungshalter

425527100  bush  Buchse

425551190  reinforcing ring  Verstärkungsring

425554030  extension G3/8  Verlängerung G3/8

425554901  pneum  control (standard), compl   Pneum Steuerung(Standard),kpl

425561061  roller  Rolle

425599100  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung, Paar

425599300  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

425612600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferblech, li  außen, kompl

425612700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferblech, li  innen, kompl

425699100  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung, Paar

425699620  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, komplett

425699840  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

425912330  gatherer bolt  Rafferbolzen

425912600  gatherer plate, left, outs  compl   Rafferbl, li, außen kompl

425922000  clipping piston, compl   Clipkolben, vollst

425923040  absorbing washer  Dämpfungsscheibe

425927030  bush  Buchse

425927040  bush  Buchse

425950100  sealing  Verschluß

425956030  hood  Haube

425956050  plate  Schild

425956800  hinge, compl   Scharnier, kompl

425956901  switch box, compl   Schaltkasten kompl

425956902  switch box, compl   Schaltkasten kompl

425968040  hanger  Aufhänger

425970900  thread guide, compl   Fadenführung, kompl

425982060  stroke limiter, short  Hubbegrenzer, kurz

425982070  stroke limiter, middle  Hubbegrenzer, mittel

425982080  stroke limiter, long  Hubbegrenzer, lang

425999090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

425999100  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung Paar

425999300  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

425999620  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, komplett

425A99070  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

425C12000  gatherer, compl   Raffer, vollst

425C12700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferblech,links, innen,kpl

425C22020  stamp holder  Stempelhalter

425C99090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

425C99620  (E) gatherer, compl   (E)Raffer, komplett

425D99070  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

425D99350  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

425E44070  bush  Buchse

426400002-D  EK KDCR/KDCR75 DE  EK KDCR/KDCR75 DE

426401017  support, left  Halter links

426401018  support, right  Halter rechts

426401029  gatherer bolt  Rafferbolzen

426462038  spring plate  Federblech

427111010  matrix plate, left  Schlossplatte links

427111020  matrix plate, right  Schlossplatte rechts

428024700  roller lever valve, compl   Rollenhebelventil,kompl

428082070  cylinder support, upper part  Zylinderhalter , Oberteil

428099270  (E) cylinder support, compl   (E)Zylinderhalter, kompl

428211010  matrix plate, left  Schlossplatte links

428211020  matrix plate, right  Schlossplatte rechts

428211800  cylinder support, compl   Zylinderhalterung, kompl

428299090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

428311800  cylinder support, compl   Zylinderhalterung, kompl

428312060  grip part, right  Griffteil, rechts

428312070  grip part, left  Griffteil, links

428312190  gatherer clip guide, left, 90  Clipführung, li , 90

428312200  gatherer clip guide, right, 90  Clipführung, re , 90

428313000  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

428318120  bush  Buchse

428321800  stroke limiter, compl   Hubbegrenzung, vollst

428323000  releasing valve, compl   Auslöseventil, vollst

428323900  valve housing, compl   Ventilgehäuse, kompl

428324211  housing for spring  Gehäuse für Feder

428344900  thread guide plate, compl   Fadenleitblech, kompl

428353901    Kasten f  Zähler, kompl

428399090  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

428399100  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung Paar

428399110  (E) matrix plates, set  (E)Schlossplatten Satz

428399120  (E) magazine, right, set  (E)Magazin rechts Satz

428399130  (E) magazine, left, set  (E)Magazin links Satz

428399350  (E) matrix plates, pre-finished  (E)Schlossplatten einbaufertig

428399360  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche Satz

428744030  washer  Scheibe

430010020  gatherer plate h=58 (optan)  Rafferblech h=58 (Optan)

430010030  gatherer plate h=62 5 (raw saus )  Rafferblech h=62,5 (Rohw)

430010050  bearing block  Lagerbock

430010120  gatherer plate h=58, outlet  Rafferblech h=58 Auslauf

430010130  gatherer plate h=62,5, outlet  Rafferblech h=62,5 Ausl

430011020  spacer block  Distanzklotz

430011040  matrix plate E500  Matrizenplatte E500

430011050  slide tip  Gleitplättchen

430011060  matrix cover plate 500 OR  Matrizenabdeckbl  500 OR

430011080  matrix, crossover E500  Matrize, roll E500

430011090  clip guide OR 500  Clipführung OR 500

430011092  clip guide OR 500  Clipführung OR 500

430011100  clip guide R 500  Clipführung R 500

430011120  matrix cover plate 500 R  Matrizenabdeckbl  500 R

430012000  lower cylinder, compl   Unterer Zylinder, vollst

430012010  cylinder  Zylinder

430012020  bush, long  Buchse lang

430012030  lower cylinder cover  Zylinderdeckel, unten

430012040  upper cylinder cover  Zylinderdeckel, oben

430012050  bush, short  Buchse kurz

430013010  upper piston rod  Kolbenstange oben

430013020  lower piston rod  Kolbenstange unten

430013050  piston rod lock  Kolbenstangensicherung

430013060  PE-plate  PE-Plättchen

430015020  upper cover  Deckel oben

430015030  lower cover  Deckel unten

430016010  piston rod  Kolbenstange

430016020  stroke limiter  Hubbegrenzung

430016030  stamp holder E500  Stempelhalter Clip E 500

430016050  stamp, E500  Stempel, Clip E 500

430016060  rubber collar  Topfmanschette

430016070  screw-in part  Schraubstück

430018010  magazine rod  Magazinstange

430018020  guide rail  Leitschiene

430018030  magazine angle  Magazinwinkel

430018080  magazine bracket  Magazinhaltewinkel

430018900  weight, left, compl   Gewicht, links kpl

430041040  socket-head screw  Zylinderschraube

430042021  hinged plated, rear  Scharnierplatte, hinten

430042030  double bush, round  Doppelmuffe, rund

430042070  washer  Scheibe

430042090  socket-head screw  Zylinderschraube

430042100  socket-head screw  Zylinderschraube

430042110  washer  Scheibe

430043000  swivel cylinder, compl   Schwenkzylinder, vollst

430043010  cylinder  Zylinder

430043030  piston  Kolben

430043040  piston rod  Kolbenstange

430043050  cylinder head  Zylinderkopf

430043060    Gabel

430044021    Wurstbremsplatte

430044030  clevis type bar, right  Einhängeleiste rechts

430044040  clevis type bar, left  Einhängeleiste links

430044060  bush  Bundbuchse

430044070    Auflageleiste

430044080  roller  Rolle

430044081  roller  Rolle

430044100    Steckgriff

430044140  stop holder  Anschlaghalter

430044171  roller axle  Rollenachse

430045280  casing brake 28, compl   Darmbremse 28 kompl

430045360  casing brake 36, compl   Darmbremse 36 kompl

430045420  casing brake 42, compl   Darmbremse 42 kompl

430045480  casing brake 48, compl   Darmbremse 48 kompl

430045540  casing brake 54, compl   Darmbremse 54 kompl

430049002  length stop, long 1200  Längenanschlag, 1200 lang

430049021  stop (long)  Anschlag (lang)

430049030  clamping block  Klemmbock

430049041  cam disk  Kurvenscheibe

430049060  bush  Buchse

430049070  shaft  Welle

430049110  support rail, long (1200 mm)  Halteschiene, lang(1200 mm)

430051600    Aufhänger, kompl

430053640    Nachrüstblech f  Endchalter

430054020  throttle  Drossel

430054030    Distanzmuffe G1/8

430060040  axle support  Achsaufnahme

430060050  swivel bolt  Schwenkbolzen

430060060  spacer bush  Buchse

430060080  bush  Buchse

430060090  limit swich cam  Kurve für Endschalter

430060140  roller turning lever  Rollenschwenkhebel

430060150  limit switch, compl  Endschalter, vst

430065000  cover plate, compl   Abdeckung(Endsch ), kompl

430071061  cylinder cover  Zylinderdeckel

430081030  counter nut  Kontermutter

430081080  lower piston rod  Kolbenstange unten

430081090  upper piston rod  Kolbenstange oben

430087080  bush  Buchse

430099050  (E) weight, compl   (E)Gewicht, kompl

430099080  (E) sausage brake plate, compl  (E)Wurstbremsplatte,kompl

430099090  (E) hinged plate, front  (E)Scharnierplatte,vorn

430099110  (E) clevis type bar, set  (E)Einhängeleisten Satz

430099121  (E) roller-set  (E)Rollen-Satz

430099160  (E) upper piston, set  (E)Kolben, oben Satz

430099210  (E) lower cylinder cover  (E)Zylinderdeckel, unten

430099220  (E) lower cylinder cover  (E)Zylinderdeckel, oben

430099280  (E) limit switch, compl   (E)Endschalter, kompl

430099360  (E) matrix, roll (E500)  (E)Matrize, roll (E500)

430110020    Rafferbl  Einlauf h=58 OR400

430110030  gatherer plate h=62 5 (raw saus )  Rafferblech h=62,5 (Rohw)

430110120  gatherer plate outlet, h=58 OR400  Rafferbl  Auslauf, h=58 OR400

430110130    Rafferbl  h=62,5 (Rohw) Ausl

430111040  matrix plate 400  Matrizenplatte 400

430111060  matrix cover plate 400 OR  Matrizenabdeckbl  400 OR

430111080  matrix, crossover 400  Matrize, roll 400

430111090  clip guide OR 400  Clipführung OR 400

430111120  matrix cover plate 400 R  Matrizenabdeckbl 400R

430116030  stamp holder 400  Stempelhalter Clip 400

430116050  stamp, crossover, 400  Stempel, roll, 400

430199110  (E) matrix, roll (400)  (E)Matrize, roll (400)

430210020  gatherer plate clip E220  Rafferblech Clip E 220

430210110  gatherer plate, left  Rafferblech, links

430211060  matrix cover plate E220  Matrizenabdeckblech E 220

430442900  hinged plate, rear  Scharnierplatte, hinten (VA)

430611090  clip guide ORE400  Clipführung OR E400

430616030  stamp holder E400  Stempelhalter E400

430616050  stamp E400  Stempel E400

432049030  clamping block  Klemmbock

432049130  clamping plate  Klemmplatte

432442290  bush  Buchse

433013130  piston rod lock  Kolbenstangensicherung

433018020  guide rail  Leitschiene

433025210  knife  Messer

433044080  ribbed guide, right  Führungsleiste, rechts

433099120  (E) roller-set  (E)Rollen-Satz

435031050  piston rod  Kolbenstange

435040110  height adjustment  Höhenverstellung

435040320  slide bushing, right  Gleitlager, rechts

435040340  hexagon head screw  Sechskantschraube

435040350  slide bushing, left  Gleitlager, links

435040401  plate  Platte

435040770  support rail  Halteschiene

435040860  screw  Schraube

435047050  compr  air cyl , double-act   Druckluftzyl  doppeltwirk

435047130    Scharnierbolzen

435049030  spacer rod  Distanzstange

435049051  roller with pivot  Rolle mit Zapfen

435049090  support plate  Stützplatte

435049100  spherical washer  Kugelscheibe

435049170  roller  Rolle

435049190  axle pin  Achsbolzen

435049240  adjusting nut  Einstellmutter

435049700  swivel, compl   Drehlager, vollst

435063001  length stop, compl   Längenanschlag vollst

435063010  supporting block  Halteklotz

435063070  shaft  Welle

435081080  lower piston rod  Kolbenstange unten

435081092  upper piston rod  Kolbenstange oben

435081101  product pump piston TC 4350  Kolben Brätpumpe TC 4350

435081130  stroke limiter  Hubbegrenzung

435081280  guide pin  Führungsstift

435089541  casing brake 54, compl   Darmbremse 54 kompl

435092020  guiding ledge  Führungsleiste

435092030  roller axle  Rollenachse

435092040  roller  Rolle

435092150  eccentric roller axle  Exzenter-Rollenachse

435092500  swivel cylinder, compl   Schwenkzylinder, vo

435092660  spacer, front  Distanzstück, vo

435092662  spacer, front  Distanzstück, vo

435092720  roller  Rolle

435092730  exceulor axle  Exzenterachse

435092740  guide rail  Schiene

435110120  gatherer plate h=58, outlet  Rafferblech h=58 Auslauf

435111090  clip guide OR 500  Clipführung OR 500

435131130  cylinder lower part  Zylinderunterteil

435140510  steel tube  Stahlrohr

435149140  swivel lever  Schwenkhebel

435149700  swivel, compl   Drehlager, vollst

435211090  clip guide OR 400  Clipführung OR 400

435310010  ribbed guide  Führungsleiste

435312011  cylinder  Zylinder

435318010  magazine rod  Magazinstange

435320412    Stangenhalterung

435320772  support rail  Halteschiene

435320900  pressure plate, compl   Druckplatte, kompl

435330000  roller conveyor, long, compl   Rollenbahn, lang, vo

435330120  bush  Buchse

435330350  bolt  Bolzen

435330900  supporting plate, back, compl   Halteblech, hi , kompl

435331000  swivel cylinder, compl   Schwenkzylinder, vollst

435340770  support rail  Halteschiene

435347000  cylinder, compl   Zylinder,vollst

435347900  nut, compl   Mutter, kompl

435353120  support for hood  Halter für Haube

435354140  maintenance unit, compl  for (US)  Wartungseinheit,kompl (USA)

435360090  bearing support  Lagerhalter

435361090  notch  Raste

435361700  stop lever  Rasthebel

435382030  plug  Stecker

435389281  casing brake thickened 28, compl   Darmbremse verdickt 28 kompl

435389421  casing brake thickened 42, compl   Darmbremse verdickt 42 kompl

435389480  skin brake 48, compl  (dm=54)  Darmbremse 48 vollst (dm=54)

435389481  casing brake thickened 48, compl   Darmbremse verdickt 48 kompl

435393001  change-over set slack filling 400  Umrüstsatz Lockerfüllung 400

435393010  spacer plate  Distanzblech

435524000  slide, compl   Schieber,vollst

435525000    Stangenhalterung,vo

435563000  length stop, front  Längenanschlag, vo

435564000  support rail  Halteschiene

435649800  supporting plate, back, compl   Halteblech, hi , kompl

435653002  electronic circuit package, compl   Baustufe, kpl

435663050  stop plate  Anschlagblech

435663900  support, compl   Halter, kompl

443012000  gatherer, compl   Raffer, vollst

443012230  gatherer bolt  Rafferbolzen

443012600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferbl ,li,außen kompl

443012700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferbl ,li,innen kompl

443012800  gatherer plate, right, outs , compl   Rafferbl , re außen kompl

443013001  displacer reinforced, compl   Verdränger verstärkt, vollst

443014020  cap  Kappe

443014030  bush 16/20×12  Buchse

443014050  joint piece  Gelenkstück

443014060  ejector lever  Auswerferhebel

443014090  bearing washer  Lagerscheibe

443014800  ejector lever, left, compl   Auswerferhebel, li, kompl

443014900  ejector lever, right, compl   Auswerferhebel, re, kompl

443015100  loop brake plate  Schlaufenbremsblech

443015260  bush  Buchse

443015900    Fadeneinlegearm kompl

443021010  clip cylinder  Clipzylinder

443021030  bush for clip cylinder  Laufbuchse für Clipzylinder

443021040  bush for gather cylinder  Laufbuchse für Rafferzylinder

443021050  spacer ring f  gatherer cylinder  Distanzring f  Rafferzyl

443022191  cover  Deckel

443022200  piston rod bearing  Kolbenstangenlager

443022210  piston rod  Kolbenstange

443022230  bush  Buchse

443022320  scale ring  Skalenring

443022371  support ring for spring  Stützring für Feder

443025000  knife cylinder, compl   Messerzylinder, vollst

443025040  knife cylinder, lower part  Messerzyl ,Unterteil

443025050  knife piston  Messerkolben

443025060  knife cylinder, upper part  Messerzyl ,Oberteil

443025900  knife, compl   Messer,kompl

443025920  knife  Messer

443026030  ejector piston  Auswerferkolben

443026040  matrix plate insert  Schlossplatteneinsatz

443028110  piston bolt  Kolbenbolzen

443028120  piston rod  Kolbenstange

443028130  spring cage  Federhülse

443028140  bush 8/12×10  Buchse

443028180  bush 12/16×14  Buchse

443028900  gatherer bolt, compl   Rafferkolben, kompl

443031010  magazine rod, left  Magazinstange, links

443031030  guide rail, left  Leitschiene, links

443032010  magazine rod, right  Magazinstange, rechts

443032030  guide rail, right  Leitschiene, rechts

443043010  bolt  Bolzen

443043040  locking bolt  Arretierbolzen

443052050  washer  Scheibe

443053220  adapter, long  Adapter, lang

443053230  adapter, short  Adapter, kurz

443061040  axle  Achse

443062080  clamping plate  Spannblech

443069030  thread guide  Fadenführung

443075000  clip pusher left, compl   Clippusher li voll TIPPER

443082000  casing brake cylinder, compl   Darmbremszyl , vollst

443082010  fork  Gabel

443082040  piston rod  Kolbenstange

443082050  cover for casing brake cylinder  Deckel-Darmbremszylinder

443082090  front part casing brake cylinder  Vorderteil-Darmbremszyl

443082110  rear part casing break cylinder  Hinterteil-Darmbremszyl

443082130  casing brake piston  Darmbremskolben

443082200  stroke limiter  Hubbegrenzung

443082301  cylinder support, lower part  Zylinderhalterung, Unterteil

443092800  clamping chain  Klammerkette

443099030  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

443099040  (E) clip guide, pair  (E)Clipführung Paar

443099050  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche Satz

443099060  (E) MAC-valve, compl   (E)MAC-Ventil, kompl

443099230  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

443099240  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

443099460  (E) flat stamp, pair  (E)Flachstempel, Paar, verzah

443099610  pressure spring and ring  Druckfeder und Ring

443099640  (E) stamp, pair, combi   (E) Stempel ,Paar, kombi

443099740  (E) bushes and bolts, set  (E)Buchsen u  Bolzen Satz

443099760  (E) O-rings + seals, knife  (E)O-Ringe+Dichtungen /Messer

443112000  gatherer, compl   Raffer, vollst

443112600  gatherer plate, left, outs  90, compl   Rafferbl ,li  außen 90, kpl

443112700  gatherer plate, left, ins  90, compl   Rafferbl ,li ,innen 90 kpl

443112800  gatherer plate, right, outs  90, compl   Rafferbl ,re  außen 90,kpl

443199460  (E) stamp, butt to butt  (E) Flachstempel, Paar

443199640  (E) stamp, kombi, comp   (E) Stempel, Paar, kombi

443199650  (E) stamp, pair, 90 Celca  (E)Stempel, Paar, fl 90 Celca

443315110  bush  Buchse

443315600  ejector tray, compl   Auswerferschale, kompl

443315900  ejector lever, right, compl   Auswerferhebel,re ,kompl

448011050  matrix, crossover E420  Matrize, Roll E420

448012150  bush  Buchse

448012160  bush  Buchse

448012180  bush  Buchse

448012230  gatherer bolt  Rafferbolzen

448012700  gatherer plate, left, ins , compl   Rafferbl ,li ,innen,komp

448012900  gatherer plate, right, ins , compl   Rafferbl ,re ,innen,kompl

448013000  displacer, compl   Verdränger, kompl

448013030  stop  Anschlag

448013060  countersunk screw  Senkscheibe

448013080  bush  Buchse

448014030  bush  Buchse

448015020  spacer ring  Distanzring

448015040  set screw  Gewindestift

448015050  adjusting ring  Stellring

448015220  cylinder, double-acting  Zylinder, doppeltw

448021030  bush  Laufbuchse

448022011  piston rod  Kolbenstange

448022070  bush  Buchse

448022110  cylinder cover  Zylinderdeckel

448022200  double rubber collar  Doppeltopfmanschette

448022901  stroke adjusting nut  Hubeinstellmutter, kompl

448025020  knife cylinder, lower part  Messerzyl , Unterteil

448025030  knife holder  Messerhalter

448027130  bush  Buchse

448031020  magazine block, left  Magazinblock, links

448032020  magazine block, right  Magazinblock, rechts

448081032  bush  Buchse

448082012  casing brake funnel  Darmbremstrichter

448082102  bush  Buchse

448082120  rotation stop  Drehsicherung

448082131    Schaltnocken

448082161  groove nut  Nutmutter

448082191  casing brake nut  Darmbremsmutter

448082531  switching lever  Schaltfahne

448082551  socket-head screw  Zylinderschraube

448099020  (E) roller matrix, pair  (E)Rollmatrizen, Paar

448099030  (E) matrix plates, pair  (E)Schlossplatten Paar

448099040  (E) matrix cover plate, pair  (E)Matrizenabdeckbl ,Paar

448099060  (E) gatherer plates, set  (E)Rafferbleche, Satz

448099100  (E) stamps, set  (E)Stempel, Satz

448099310  (E) knives, set  (E)Messer, Satz

448099500  (E) sliding sleeve, compl  set  (E)Schiebehülse, vollst , Satz

448312110  gatherer bolt, reinforced  Rafferbolzen verstärkt

448312120  gatherer bolt  Rafferbolzen

448312600  gatherer plate, left, outs , compl   Rafferblech links außen kpl

448312800  gatherer plate, right, outs , compl   Rafferblech rechts außen kpl

448325020  knife cylinder support  Messerzylinderhalter

448327020  joint head  Gelenkkopf

448399050  (E) clip guide, pair  (E) Clipführung, Paar

460000140  shield clip shaping  Schild Clipverformung

460000190  covering (for mounting holes)  Blende(f Montagebohrungen)

460011010  swivel lever for matrixes  Schwenkhebel für Matrizen

460011020  swivel lever for knife  Schwenkhebel für Messer

460011150  igus-plain bearing, JSM-3034-20  igus-Gleitlager, JSM-3034-20

460011223  clip guide, clip dist  36, E40  Clipführung Clipabst 36,E400

460011230  clip guide 2 (loop insert)  Clipführung 2 (Schlauf )

460011240  matrix, crossover, 36 mm, E400  Matrize, roll, 36mm,E400

460011250  firm clip guide  Feste Clipführung

460011351  bearing pin for flap 36 mm  Lagerstift für Klappe Ab 36mm

460011362  flap for clip distance 36 mm  Klappe für Clipabstand 36mm

460011370  counter nut f  adjustment pin  Kontermutter f Einstells

460011381  peak for flap  Spitze für Klappe

460011390  adjusting screw f  flap  Einstellschraube für Klappe

460011800  cap compl   Aufsatz kompl

460012070  swivel lever f  displacer 2  Schwenkhebel f  Verdr  2

460012080  swivel lever f  displacer 1  Schwenkhebel f  Verdr  1

460012090  swivel lever f  displacer 3  Schwenkhebel f  Verdr  3

460012100  swivel lever f  displacer 4  Schwenkhebel f  Verdr  4

460012110  guide for displacer 4  Führung f  Verdr  4

460012120  guide for displacer 1  Führung f  Verdr  1

460012130  guide for displacer 2  Führung f  Verdr  2

460012140  guide rail for displacer 1  Führungsschiene f Verd 1

460012150  guide rail for displacer 2  Führungsschiene f Ver 2

460012161  guide rail for displacer 4  Führungsschiene f Verd 4

460012181  spacer for displacer 3  Distanzstück f  Verdr  3

460012200  guide for displacer 3  Führung f  Verdr  3

460012220  support 2, guide rail  Halterung 2, Führungssch

460012240  support 1, for piston rod  Halter 1, f  Kolbenstange

460012261  front shaft  Vordere Welle

460012270  shaft lock  Wellensicherung

460012340  guide rail for displacer 3  Führungsschiene f Verd 3

460012350  screw for roller  Schraube f  Laufrolle

460012360  bolt for roller  Bolzen f  Laufrolle

460012370  bush  Buchse 1 für Laufrolle

460012380  compr  air cyl , double-act   Druckluftzyl , doppeltw

460012401  spacer  Distanzstück

460012430  bolt 2 for joint  Bolzen 2 f  Gelenk

460012520  lower spacer  Distanzstück unten

460012530  NA screw  NA Schraube

460012580  clamping bolt  Klemmbolzen

460012670  rear shaft  Hintere Welle

460012690  displacer cam 1, A=36  Verdrängerkurve 1, A=36

460012700  displacer cam 2, A=36  Verdrängerkurve 2, A=36

460012740  locking element  Sicherung

460012770  support for displacer 1  Halter für Verdränger 1

460012780  support for displacer 2  Halter für Verdränger 2

460012790  joint bolt  Gelenkbolzen

460012800  eccentric shaft  Exzenterwelle

460012810  crosshead  Gleitstein

460012820  washer  Scheibe

460012830  supporting bolt  Haltebolzen

460012860  circlip  Sicherungsring

460013120  axle for drag lever  Achse f  Schwenkhebel

460013170  eccentric 2  Exzenter 2

460013180  bush  Bundbuchse 1

460013190  spacer 3  Distanzstück 3

460013250  iglidur-bush 1  Bundbuchse 1

460013260  bush 2  Buchse 2

460013270  eccentric 1  Exenter 1

460013280  bush  Bundbuchse 2

460013440  socket-head screw  Zylinderschraube

460016030  stamp holder, 36 mm, E400  Stempelhalter, 36mm,E 400

460016052  stamp E400  Stempel E 400

460017080    Zentrischer Zapfen

460017090    Exzentrischer Zapfen

460017100  spacer washer for pivot  Distanzscheibe f  Zapfen

460017130  swivel arm for roller  Schwenkarm f  Laufrolle

460017140  lever 1 for swivel arm  Hebel 1 f  Schwenkarm

460017160  bush  Bundbuchse

460017170  ring for swivel arm  Ring f  Schwenkarm

460017180  bolt for swivel arm  Bolzen f  Schwenkarm

460017190  bush  Bundbuchse für Schwenkarm

460017200  spacer washer 1  Distanzscheibe 1

460017210  spacer ring f  eccentric  Distanzring f  Exzenter

460017220  iglidur W-plain bearing  iglidur W-Gleitlager

460017230  iglidur W-plain bearing  iglidur W-Gleitlager

460017250  bush  Bundbuchse 3

460017700  shuttle cpl  part 1  Schlitten kompl , Teil 1

460018011  guide rail  Führungsschiene

460018020  clamping ring for guide rail  Klemmring f  Führungssch

460018030  bolt for clamping ring  Bolzen f  Klemmring

460018050  synchronizing disc 1  Synchronscheibe 1

460018090    Gelenk f  Justierstange

460018100  support f  joint  Halterung f  Gelenk

460018110  iglidur-W plain bearing  iglidur W-Gleitlager

460018120  iglidur-W plain bearing  iglidur W-Gleitlager

460018170  handwheel  Handrad

460018180  washer  Scheibe

460019010  front shaft  Vordere Welle

460019020  rear shaft  Hintere Welle

460019040  guide rail for displacer 3  Führungsschiene f Verdränger 3

460019050  guide rail for displacer 2  Führungsschiene f Verdränger 2

460025011  knife, 1 5 thick  Messer 1,5 dick

460025030  bolt for knife  Bolzen f  Messer

460025050  collar bush for knife 1 5 thic  Bundbuchse

460031010  plate for magazine  Teller für Magazine

460031151  magazine rod solid part  Magazinstange fester Teil

460032131  magazine rod solid part  Magazinstange, fest  Teil

460042070  synchronizing disc  Synchronscheibe

460044070  bearing  Wellenlager

460044080  motor plate  Motorplatte

460044700  bearing, compl   Wellenlager, kompl

460049902  roller bearing 1, compl   Rollenlagerung 1, kompl

460054060  sealing ring  Dichtring

460062030  cylinder center section  Zylinder-Mittelteil

460062040  piston 1  Kolben 1

460062050  piston 2  Kolben 2

460062070  spacer bush  Buchse

460062090  iglidur W-plain bearing  iglidur W-Gleitlager

460071010  spacer 20 mm  Distanzstück 20mm

460071020  spacer 30 mm  Distanzstück 30mm

460071040  spacer 10 mm  Distanzstück 10mm

460072070  rear support for side plate  Aufnahme hinten f Seitenblech

460072080  support for side plate  Aufnahme f Seitenblech

460072400  support compl  for side plate  Stütze kpl f Seitenblech

460079001  igus-plain bearing, JFM-2023-21  Igus-Gleitlager, JFM-2023-21

460079010  compr  air cyl , double-act   Druckluftzyl ,doppeltw

460081080  piston mounting  Kolbenbefestigung

460081100  bronze bush  Buchse

460081160  axle for casing brake  Achse für Darmbremse

460081230  washer  Scheibe

460082070  thrust ring 1 – 54  Druckring 1 – 54

460082090  spacer ring 48 + 54  Distanzring 48 u 54

460082110  thrust ring 2 – 48  Druckring 2 – 48

460082190  thrust ring 1 – 28  Druckring 1 – 28

460082220  thrust ring 1 – 24  Druckring 1 – 24

460082230  thrust ring 2 – 24  Druckring 2 – 24

460083110  bearing bolt  Lagerbolzen

460083120  bearing bush  Buchse

460083230  counter nut  Kontermutter

460084031  bearing  Lagerung

460084040  tension bolt  Zugbolzen

460084041  tension bolt  Zugbolzen

460084290  sealing ring  Dichtring

460084310  adjusting nut  Einstellmutter M20x1,5

460084320  set screw  Gewindestift

460089320  change set 32 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 32

460089360  change set 36 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 36

460089420  change set 42 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 42

460089480  change set 48 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 48

460089540  change set 54 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 54

460089600  change set 60 for casing brake  Wechselsatz Darmbremse 60

460099040  (E) matrix, roll, E400 pair  (E)Matrizen,roll,E400, Paar

460099110  (E) spare parts set swivel lever  (E)Ersatzteils Schwenkh Matr

460099120  (E) spare parts set swivel lever for knife  (E)Ersatzteils Schwenkh Messer

460099200  (E) set of spare parts, bushes  (E)Buchsen Ersatzteilsatz

460099213  servomotor, compl , (E), MCA +  Servomotor, kompl , (E), MCA +

460099214  servomotor, compl , (E), MCA  Servomotor, kompl , (E), MCA

460099230  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

460099320  bearing, compl   Wellenlager, kompl

460099460  (E) stamp, set  (E)Stempel (verzahnt),Satz

460099500  (E) spare parts set standard  (E)Ersatzteilsatz Standard

460099700  maintenance set SV 4600/02/03  Wartungssatz SV4600/02/03

460213030  gear lever 1  Getriebehebel 1

460213180  bushing 1  Bundbuchse 1

460213200  bolt 1  Bolzen 1

460213280  bushing 2  Bundbuchse 2

460213320  starting washer  Anlaufscheibe

460213620  bushing  Buchse

460213630  bushing  Buchse

460215011  displacer plate 1, ext   Verdrängerblech 1 verlängert

460215020  restrictor lever 1+2  Verdrängerhebel 1+2

460215031  displacer plate 2, ext   Verdrängerblech 2 verlängert

460215050  displacer plate 3  Verdrängerblech 3

460215060  displacement lever 3  Verdrängerhebel 3

460215070  displacer plate 4  Verdrängerblech 4

460215080  displacement lever 4  Verdrängerhebel 4

460215090  parallel pin, hardened  Zylinderstift Nacharb

460215600  displacer 4, compl   Verdränger 4 vollst

460215700  displacer 3, compl   Verdränger 3 vollst

460225000  knife cylinder, compl   Messerzylinder vollst

460225020  knife holder  Messerhalter

460256010  control panel, compl   Bedienterminal, kpl

460275000  clip pusher left, compl   Clippusher links,vollst

460275900  cylinder, compl   Zylinder,vollst

460281700  catch, compl   Klinke kompl

460282000  housing for casing brake, compl   Darmbremsgehäuse kompl

460282010  carrier for brake rings  Aufnahme für Darmbremsringe

460282020  housing for casing  Gehäuse für Darmbremse

460282030  pressure nut for casing brake  Druckmutter für Darmbremse

460299080  (E) displacer plates, set  (E)Verdrängerbleche Satz

460299090  change set displacer  Umr Verdränger Vers alt in neu

460299200  (E) set of spare parts, bushes  (E)Buchsen Ersatzteilsatz

460299500  (E) spare parts set standard  (E)Ersatzteilsatz Standard

460353800  conveyor regulation for SV4603  Laufbandregelung für SV4603

460353900  I/O-system, CANopen  I/O-System, CANopen

460411057  matrix, left Z400 R2 5  Matrize, links Z400 R2,5

460411140  matrix plate, left  Matrizenblech, links

460411234  clip guide  Clipfü  Matrize,Clipab 46 Z400

460411360  eccentric  Exzenter

460412310  slide bushing 1  Gleitlager 1

460412330  slide bushing  Gleitlager

460412350  slide bushing  Gleitlager

460413010  bearing bolt  Lagerbolzen

460413720  bush  Buchse

460414002    Verriegelungszylinder vollst

460417000  cylinder, compl   Zylinder, vollst

460422023  stamp Z400, straight  Stempel, gerade Z400

460453900  I/O-system, CANopen  I/O-System, CANopen

460457001  control box  Bedienghäuse, vo

460475900  cylinder, compl   Zylinder,vollst

460481040  catch  Klinke

460481060    Knaggen

460481070  bolt  Bolzen

460481080  axle  Achse

460482015  housing 100 (4)  Gehäuse 100 (4)

460489102  casing brake 100 (4)  Darmbremse 100 (4)

460489762  casing brake 76 (3″)  Darmbremse 76 (3)

460494250  barrel-type support  Trommelhalter

460502025  knife  Messer

460502033  matrix E400, set  Matrize E400 Set

460502036  stamp E400, straight , set  Stempel E400 gerade Set

460512107  sealing  Verschluss

461111090  swivel lever f knife  Schwenkhebel f  Messer

461112070  shaft  Welle

461112510  retaining ring  Sicherungsring

461211010  matrix, crossover E220 Ab25 5, E220  Matrize,roll Ab25,5, E220

461211020  clip guide 1, dist  25 5, E220  Clipführung1,Ab 25,5,E220

461211030  clip guide 2, dist  25 5, E220  Clipführung2,Ab 25,5,E220

461211040  firm clip guide Ab- 25 5, E220  Feste Clipführg  Ab 25,5,E220

461212400  displacer 1  Verdränger 1

461212410  displacer 2  Verdränger 2

461212420  displacer 3  Verdränger 3

461212430  displacer 4  Verdränger 4

461275990  guide bushing  Buchse

461299040  (E) matrix,E220, pair  (E)Matrizen,roll,E220,Paar

462001064  bush  Buchse

462001066  bearing bolt  Lagerbolzen

462002004  stamps  compl   Stempel St , kpl

462002005  matrix compl   Matrize St , kpl

462002012  knife, compl   Messer St , kpl

462002034    Blech Stempeldurchführ

462002035  guiding ledge  Führungsklotz

462002039  stamp  Stempel

462002040  knife  Messer

462002057  matrix plate, left  Matrizenblech links

462002061  clip guide  Clipführung

462002076  axle  Achse

462002086  matrix plate, right  Matrizenblech, rechts

462002099  bolt  Bolzen

462004001  linear guide unit, compl   Lineareinheit, kpl

462004027  toothed disk  Zahnscheibe

462004036  initiator holder  Initiatorhalter

462004037  guide  Fahne

462004039  angle, compl   Winkel, kpl

462004040  initiator plate  Initiatorblech

462009006  pivot handle, compl   Drehgriff, kpl

462009013  threaded rod, nose wheel  Gewindestange Bugrad

462009030  pivot handle, compl   Drehgriff, kpl

462009031  threaded rod, nose wheel  Gewindestange Bugrad

462010018  wheel disk  Radscheibe

462016013  stop for vacuum HVF664+670  Anschlag f  Vakuum HVF664+670

462017360  casing brake 36, compl   Darmbremse 36, kpl

462017367  casing brake pneum  36, compl   Darmbremse pneum 36, kpl

462017487  casing brake pneum  48, compl   Darmbremse pneum 48, kpl

462017600  casing brake 60, compl   Darmbremse 60, kpl

462017603  housing 60  Gehäuse 60

462019008  clip support  Clipaufnahme

462019027  guide plate twisted left  Leitblech verdreht links

462025033  spring plate  Federblech

462025103  spring plate, left  Federblech links

462040117  winged screw  Flügelschraube

462050016  emergency stop switch, compl   Not-Aus Schaltgerät, kpl

470111082  guide  Führung

470111131  shuttle  Shuttle

470111140  catcher  Fänger

470111300  axle  Achse

470111330  bearing block rear  Lagerklotz, hinten

470111341  bearing block front  Lagerklotz, vorn

470111920  insert  Einsatz

470112010  displacer plate 3  Verdrängerblech 3

470112020  displacer plate 4  Verdrängerblech 4

470112060  nut for displacer 3+4  Mutter f  Verdränger 3+4

470112180  displacer plate 1  Verdrängerblech 1

470112200  displacer plate 2  Verdrängerblech 2

470112210  bush  Buchse

470112220  bush 3  Buchse 3

470112300  spacer ring  Distanzring

470112380  axle 2  Achse 2

470112430  eccentric  Exzenter

470112440  matrix cover plate, right  Matrizenabdeckblech, rechts

470112450  matrix cover sheet, left  Matrizenabdeckblech, links

470113100  axle 2  Achse 2

470113120  axle 3  Achse 3

470118900  compr  air zylinder, compl   Druckluftzylinder, kompl

470119900  spacer, compl   Dopplung, kompl

470122150  guide axle  Führung, vorn

470122220  collar bush  Bundbuchse

470122320  holder carrier  Halter Laufwagen

470122340  eccentric bolt  Excenterbolzen

470131701  magazine holder, left, compl   Magazinhalter links, kompl

470147291  lower bracket  Halter, unten

470147311  guide, left  Führung, links

470147380  guide, right  Führung, rechts

470161010  cover plate  Abdeckblech

470167002  upper hood, compl   Haube, oben kompl

470180050  bush  Buchse

470180070  bush 2  Buchse 2

470180081  stop lever  Rasthebel

470189241  casing brake 24 twin type  Doppelte Darmbremse 24

470189360  casing brake 36, compl   Darmbremse 36 vollst

470191001  casing end brake, mech   mechanische Darmendabschaltung

470199060  (E) stamp, pair  (E)Stempel, Paar

470199070  (E) knife, compl   (E)Messer, kompl

470373020  plate  Blech

480001001  knife cylinder, compl   Messerzylinder, kompl

480001002  knife piston  Messerkolben

480001005  knife, compl   Messer, kompl

480001007  knife cylinder, lower part, compl   Messerzylinder-Unterteil, kpl

480001008  knife compl   Messergruppe, kompl

480001010  knife cylinder, compl   Messerzylinder, kompl

480001021  cylinder support, compl   Zylinderhalter, kompl

480001023  cylinder support, compl   Zylinderhalter, kompl

480001032  gatherer plate, right, ins   Rafferbl  re , innen

480001049  gatherer bolt  Rafferbolzen

480001050  bush  Buchse

480001052  gatherer bolt  Rafferbolzen

480001068  knife cylinder, compl   Messerzylinder_kpl

480001069  knife cylinder, compl   Messerzylinder, vst

480001070    Exzenterführung, kompl

480002006  releasing valve, compl   Auslöseventil, kompl

480003005  magazine block, right  Magazinblock, re

480003009  magazine block, left  Magazinblock, li

480003010  guide rail, left  Leitschiene, li

480004038  fundamental substance  Grundkörper

480004044  lever, compl   Hebel, kompl

480004056  bearing ring  Lagerring

480004058  frame, table, compl   Grundgestell, Tisch kompl

480004073  bracket lubro unit, single, compl   Halter Wartungseinh  e  kpl

Product Enquiry

X