Duša desas atdzesēšanai Wudu

Duša desas atdzesēšanai Wudu, tas ir patentēta apūdeņošanas process, kurš strādā pēc iztvaikošanas principa.

Duša desas atdzesēšanai Wudu

Duša desas atdzesēšanai Wudu. Pastāvīgi augošās izmaksas uz ūdeni un kanalizāciju, lika daudziem uzņēmumiem meklēt iespēju, lai samazinātu ūdens patēriņu.

Mēs izstrādājām jaunu sistēmu Wudu, tas ir patentēta apūdeņošanas process, kurš strādā pēc iztvaikošanas principa.

Uz siltu desu, kas ir piekarināta vai piekravāta, izsmidzināms mikro-smalka migla ar augstas spiedes smidzinātāja strūklas palīdzību, kuri pārvietojas augšā un lejā pa rāmi, kurā tie ir integrēti. Tā kā miglai ir daudz lielāks virsmas laukums, nekā ūdens, notiek iztvaikošana. Pie šīs metodes siltuma enerģija izstiepjas no desas un atdzisinās ar minimālu ūdens izmantošanu.

Jūs saglabājat līdz 95% salīdzinot ar tagadējām atdzisināšanas sistēmām.

Speciāls aprīkojums:
Wudu ar konservantu dozēšanu. Pateicoties zemai ūdens patērēšanai mēs varam pastāvīgi pielikt konservantus. Pēdējā smidzināšanā konservantu pieliek caur aglomerācijas sveci un maisītāju kameru caur mikrofiltru.
Dozēšana regulējas no рН nozīmes mērījuma.

Product Enquiry

X