Category: Citas iekārtas

Citas iekārtas un aprīkojums pārtikas rūpniecības uzņēmumiem. Kompleksā apgāde un risinājumi pārtikas nozarei. Rūpnieciskās durvis. Drenāžas sistēmas, kanalizācijas kanāli, gūlijas, trapi. Konveijeri un transportēšana. Gatavas produkcijas noliktavas. Notekūdeņu attīrīšana. Saldēšanas un sasaldēšanas iekārtas. Autoklāvi. Atkritumu maisi aizvelkami.

X