Blog

Gaļas samazināšana neatrisina vides problēmas
Tirgus ziņas

Gaļas samazināšana neatrisina vides problēmas

Šie ir būtiski rezultāti pētījumā „Tīri dārzeņu uztura globālās sekas – sekas ekonomikai, videi un pasaules uzturs”, kas tika sniegti agrārās ekonomista profesora Pētera Mihaila Šmitca vadībā no Agribusiness Institut, ierosinot Dr. Alhardu von Burgsdorff ziedojums. Pamatojoties uz plašu literatūras analīzi, kā arī paša aprēķiniem ar diviem modeļiem, samazinās dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņa sekas, ar dzīvnieku labturību saistītu ražošanas izmaksu pieaugumu un ievešanas aizliegumu attiecībā uz barību ar proteīniem bagātu barību izmaksā analīzi valsts un starptautiskā līmenī.

Bet cik lielā mērā vāciešu uztura uzvedība un dzīvnieku labturības un vides standartu stingrāka nostiprināšana valstī pozitīvi ietekmē ekonomiku, vidi un pasaules uzturu globālā kontekstā?

To pārbauda Džesenes Universitātes Lauksaimniecības uzņēmējdarbības institūta pētījums. Rezultātā būtu jākrāpē tīri vegānu uztura aizstāvji un jāstiprina valstu standarti. “Tīri dārzeņu diēta nevar paturēt to, kas kritizē lopkopības apsolījumu attiecībā uz vidi, klimatu un pasaules uzturu,” apkopo profesors Schmitz, lauksaimniecības ekonomists un pētījuma autors.

Pētījums kvantificē ievērojamas negatīvās ekonomiskās sekas nacionālajiem solo mēģinājumiem: 50% gaļas atteikšanās rezultātā labklājības zaudējumi būtu 8,8 miljardi. ASV dolāros.

Turklāt tiek aprēķināta iespējamā ietekme uz vidi, klimatu un pārtikas apgādi pasaulē. Piemēram, Vācijas vienpusējs atbrīvojums no sojas importa Vācijā izmaksātu aptuveni 10 miljardus ASV dolāru. katru gadu. Ja gaļas ražošana un patēriņš Eiropas Savienībā katru gadu būtu jāsamazina par 20%, tad Kopienas ekonomiskie labklājības zaudējumi būtu EUR 9,4 miljardi. gads; piens un olas pat tiktu pievienotas līdz 16,2 miljardiem euro.

No otras puses, samazināts gaļas patēriņš vai ražošana ES ietekmē zemes un ūdens patēriņu pasaulē un CO2 emisijas, tomēr, ņemot vērā pētījumu. Iemesls tam ir tas, ka ietaupījumi izcelsmes valstī, pārceļot ražošanu un mainot patēriņu, palielināja resursu patēriņu citur. Tādējādi vietējās lopkopības ierobežošana ir neefektīvs līdzeklis vides problēmu risināšanai citos reģionos vai pasaules līmenī.

X