Blog

ES Struktūrfondi 2014 – 2020
Aktuāla informācija

ES Struktūrfondi 2014 – 2020

Šobrīd ES fondi 2014.–2020. gada plānošanas periodam tiek gatavoti ieviešanai.

Vairāk informācijas: www.esfondi.lv

ES struktūrfondu programmas

Informāciju par šobrīd pieejamām ES struktūrfondu programmām Jūs varat saņemt:

www.liaa.gov.lv (Uzņēmējdarbības veicinošas programmas)
www.lad.gov.lv (Lauksaimniecības atbalsta programmas)
www.varam.gov.lv (Klimata pārmaiņu finanšu instruments – KPFI)
www.lsif.lv (Sociālās programmas)
www.ec.europa.eu (ES atbalsts dažādās sfērās)
www.esfondi.lv (Vispārīga informācija par ES fondiem, dokumenti u.c.)
www.em.gov.lv (Informācija par administrējamām programmām)

ES fondi ļauj piesaistīt līdzfinansējumu uzņēmumu attīstībai, veicot investīcijas ražotnē, ēku energoefektivitātes uzlabošanā, darbinieku apmācībās u.tml.

ES fondi ir publiskais finansējums, līdz ar to, veiksmīgai projekta realizācijai nepieciešams veikt atbilstošu iepirkuma procedūru.

Kopā ar mūsu sadarbības partneriem – ekspertiem piedāvājam:

  • ES fondu projekta pieteikumi;
  • Dokumentu sagatavošana finansējuma saņemšanai
  • Projekta finanšu plūsmu detalizēta plānošana,
  • Biznesa un vadības konsultācijas.
  • Investīciju projektu izstrāde.
  • Projektus izstrāde LIAA, LAD un VIAA izsludinātajiem projektu konkursiem

Bezmaksas konsultācija


    [recaptcha recaptcha-86]

    X